«Ақмола облысы білім басқармасының Аққөл ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Аққөл қаласының №2 бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

"30- жылдыққа 30 ойын"

 http://facebook.com/detskiisad.nomerdva                             

          ​    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

«Әкем, анам және мен спорттықотбасымын» ата-аналарменбірлескенспорттықойын-сауық

13.02.2023

«№2 бөбекжай-бақшасы» МКҚК

«Әкем, анам және мен спорттықотбасымын»

ата-аналарменбірлескенспорттықойын-сауық

 

 

 

 

Мақсаты:

Балалар мен ата-аналардыңспортқадегенқызығушылығынарттыру,

балаларғажәнеолардыңата-аналарынабірлескеніс-шараданләззаталыңыз.

Тапсырмалар:

Балалар мен ата-аналардасалауаттыөмірсалтынқалыптастыру;

денешынықтыру мен спортқадегенқызығушылықтытереңдету;

денсаулықтынығайту;

еріктіқасиеттердіқалыптастыру: берілгендік, төзімділік;

өзаракөмексезіміндамыту;

ата-аналар мен балалардыңжақындасуынаықпалету.

Ескерту:

Жарысқа 3 адамнантұратынотбасылықкомандаларқатысады;

жарысқақатысушылардыңспорттықкиімдері мен аяқкиімдеріболуы керек .

Іс-шара барысы:

(В. Шаинскийдің«Біргежүруқызықты»әуеніменотбасылықкомандаларшығып, старттаөзорындарыналады.)

Жүргізуші:

- Армысыздар, құрметтіқонақтар,аналар, әкелер менбалалар!

Бізсіздердімерекедекөргенімізгеөтеқуаныштымыз –

«Әкем, анамжәне мен спорттықотбасымын!»

Отбасы- бұл қуаныш, жылулықжәнежайлылық,

Отбасы-сіздіәрқашанкүтетінүй.

Егеротбасындабейбітшілік пен достықболса,

Барлығысіздімақтантұтады.

Бүгінсіздердіңкөзалдарыңыздаеңбатылжәнешешуші, еңтапқыржәнекөңілдіотбасылықжарыстаройналады. Біздің көңілдісайыстакімжеңімпазболатынымаңыздыемес, ал жеңімпазміндеттітүрдеболады, еңбастысы, бәрімізмерекеатмосферасын, ізгіниет, өзарақұрмет пен түсіністікатмосферасынсезіну.

Жүргізуші:

Ендібізбатылжәнекүштіәкелерімізді таныстырып өтейік.

Әкелер–(алғабір қадамжасайды)

Міне, оларбіздіңалдымызда-сәлсергек, жинақы, тіптіжеңілмейтіндей,жәнедәлірекайтқанда-бізкейінірекбілеміз (әкелерөзорындарынакеледі).

Жүргізуші:

Ал ендібіздіңкереметаналарымыз.

Аналар - (алғабірқадамжасайды)

Оларәрқашансол қалыптарында. Оларүнеміжаттығуларжасай отырып өздерін танытады: пеш, дүкенгежүгіру, арамшөптер жұлу, жуу, тазалау. Тіпті 8 наурыздағыжылсайынғыдемалысты да оларқалдырмайды. Бізбүгіноларөзкомандалары үшін күресетіндерінеқоятынынасенімдіміз (аналарбірқадамартқашегінеді).

Жүргізуші:

Ақырында, жарыстыңеңкішкентайқатысушылары! (балаларалғақадамжасайды

Міне, олареңкүшті, епті, батыл, тентекжәнеталантты).

 

 

 

 

Бізбүгінжарысқашыққандардыңбарлығыншынжүректенқұттықтаймыз! Біздіңкомандаларғасәттілікжәнежеңістер тілейміз!

 Ал біздежарыстарболғандықтан, қазыларалқасы да қатал, бірақәділболуы керек.

Қазыларалқасынаұсынуғарұқсатетіңіздер: (қазыларалқасыұсынылады)

 

Қазыларалқасыұсынғаннанкейінжүргізушіөзінтаныстырудысұрайдыкомандалар (атауы, ұраны).

Жетекші: денешынықтыруменайналысупайдалы, көңілдіекіесе. Өйткені, спортпеншұғылданудыңәр минуты адамныңөмірінбірсағатқа, ал көңілділерді – екісағатқаұзартады. Бүгінбізкүш-қуаталу, білімдарлықтарын жарқыратужәнебіздіңжарыстарғақатысуғакелген тату отбасылардықолдауүшінжиналдық.

 

1 конкурс: «Баскетбол»

Біріншіден, әротбасындаәдеттегідей, күшті, батыл, шапшаңбіздіңәкелерімізшайқасқашығады. Оларқазіржастықшағындағы баскетбол ойынынадегенсүйіспеншілігінестеріне алады. Әкеніңміндеті-баланымойнынаотырғызу. Анасышеңбер сақинаны (құрсау) ұстайды. Балағадопберіледі, олдопты сақинағатүсіруі керек.

 

Жүргізуші:

Спорт сеніңсерігің-

Жанғадауа, қолғакүш.

Сергітетінадамды-

Қимылмененқозғалыс.

 

3 конкурс:«Үңгір»:

Әкесі мен анасышеңбердіұстайды, ұлынемесеқызыкезек-кезек шеңберден секіріпжүгіреді. Ата-аналар, бала жүгіріпкележатқанда, босатылғаншеңбердңалғажылжытады. Қашықтықтытезірекаяқтайтын команда жеңеді.

 

Жүргізуші:қазыларалқасынәтижелердісанапжатқанша, біз көңіл көтеріп отырайық. Қазыларалқасыныңсөзі (2 байқауэстафетасыныңнәтижелері)

 

Денсаулықол – шыныққан

Барлықденеңмүшесі.

Денсаулықол — тыныққан

Жүйкетамыржүйесі.

Денсаулықол — күлуің

Көңіл – күйіңжадырай,

Денсаулықол – жүруің,

Ешбіржеріңауырмай.

Қараайнаға, көресің

Өзіңді – адамденесін.

Қол — аяғың, басың бар,

Бұғанкеудеқосылар-

Құрылысыңбұлсыртқы.

Көрінбейдіжүрегің,

Өкпе, миың, бүйрегің-

Құрылысыңбұлішкі.

Сымбат — мүсіндегенің

Бітім – көркіденеңнің.

Сымбат – жүруәдемі,

Дене қалпынтікұстап:

Көтеріпсәлкеудені,

Иықжазыпдұрыстап.

Түзуотыр, қисаймай,

Бірдейемесжұртбарлық, Алуантүрліазық бар,

Бірі — толық, бірі – арық. Ет, май, сүт пен балықтар.

Байланыстыолталғамға, Көкөністер, жемістер,

Қоректенертағамға. Витаминдер, жидектер.

Ас – адамныңарқауыТамақтыішкіңкүнде сен,

Дегенсөз бар ежелден. Белгілібірмезгілде.

Бойғасіңіп, тарқауы, Таңертең, түс, түстенсоң,

Үшін керек ереже. Жатаралдыкезінде.

Витаминдер –тірегін, А – сықажеткөзіне,

А,В,С,Д,Е –депаласың. В – жүйкенітоғайтар.

Жетіспесебіріоның, С – дан микроб безінер,

Ауырып сен қаласың. Д – сүйектінығайтар.

 

4. конкурс: «Отбасылық эстафета»

1-бала –«Бөрене» (бөренегесекіру)

2-ана –«Көңілдіарқан» (арқанменсекіру)

3-әке –«хоккейші» (доптыаяқпенжүргізу)

 

Жүргізуші:

Ал келесіойын

Ойыншыданталапетеді

Ептілік, дағды,

Үлкеншабыт!

 

5.конкурс: «Баланы тасымалдау».

Ата-аналарқұрсаудыішіменұстайды. Бала құрсаудыңортасында тұрады. Құрсаудытастамай, бағдардыңайналасындажүгіру керек.

 

6.конкурс«От шашу»

 (Төрттүстішарларбүкілзалғашашыраңқы тасталады. Әр команда белгібойыншасебеттергеөзтүстерініңшарларынжинайды. Барлықшарлардыжинап, команда бастаусызығынабарып тұрады. Кімжылдам).

 

Жүргізуші:

Міне, біздіңкомандаларептіжәнешебер. Бізэстафетаныңнәтижесінкүткенкезде, жұмбақтардышешейік.

 

Жүргізуші:

Таңданайық, спортқатамсанайық,

Бәріміз де қосылып, қолсоғайық.

Шабыттансын, көңілдеріңкөтерілсін,

Сайыскерлердімадақтапқолсоғайық!

 

 

 

 

 

Жүргізуші:

Жарысзаңыежелден

Жеңімпаздыанықтау

Жеңімпаз болу шартысол

Еңбектену, жалықпау

Біреуозсасайыста

Біреуарттақалады.

Жеңілгендерренжімей

Тараса бізгежарады - демекшісайысымыздыңқорытындысыншығарыпжеңімпаздардыанықтап, марапаттаусөзіәділ - қазыларалқасынаберіледі.

марапатталады:

 

Уа,халқымназараударденсаулыққа,

 

Өмірдебақыттысыңденіңсау да.

 

Денсаулықтереңбақытдегенсөзді,

 

Құрайтпағанұлы Абай бабамыз да!

 

Сіздергекөпрахмет! Жақсыкүндердежолыққанша! Аман –сауболайы

Просмотров: 40


Добавить комментарийВключить данные в подпись

Текст